Η Βουρλούμης ΑΕ σε τακτικά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει μηχανήματα σε ειδικές τιμές προσφοράς.