ΥΠΟΓΕΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Μηχανισμός βύθισης, ανύψωσης από δύο (2) έως τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων απορριμάτων χωρητικότητας 1100 lit ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας για την προσωρινή αποθήκευση και διαφοροποίηση αστικών απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο υπέδαφος 

SITE1 Η διαμόρφωση της Ολοκληρωμένης Τεχνικής πρότασης της Εταιρείας μας έγινε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή επίτευξη των κάτωθι επιμέρους στόχων :
• Τον ευπρεπισμό της πόλης αφού μπορούν να τοποθετηθούν σε δρόμους , πλατείες , εμπορικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους , νοσοκομεία , αθλητικά κέντρα , παραλιακές ζώνες κ.λ.π
• Την αποτροπή της παράνομης αφαίρεσης των ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγεί στη μείωση των πόρων του Δήμου.
• Τη δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης του χώρου γύρω από τους βυθιζόμενους κάδους .
• Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης και προστασία των χρηστών και των εργαζομένων ( μείωση οσμών , αποτροπή ανάπτυξης παραγόντων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία)
• Την ανάδειξη της συνολικής εικόνας της πόλεως καθώς και τη πιθανή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων αυτών.
SITE BOYRLOUMIS  PERIBALLON KATHARO

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη τοποθέτηση σε χώρους που έχει υποδείξει ο Δήμος.
  • Συμβατό με τα  υφιστάμενα  απορριμματοφόρα   και τους κάδους του Δήμου
  • Εύκολη μεταχείριση από το ανειδίκευτο  προσωπικό του δήμου.
  • Οικονομικό κόστος λειτουργίας
  • Ελάχιστος χρόνος  για την αποκομιδή των απορριμμάτων
  • Μηδαμινή συντήρηση
  • Μεγάλης αντοχής
  • Μηδαμινές βλάβες  , απαλλαγμένο από ηλεκτρονικά συστήματα που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.(υγρασία .κλπ )
  • Εύκολος και ασφαλής ο καθαρισμός του υπόγειου συστήματος.